جمعه 26 مهر 1398 - 19 صفر 1441 - 2019 اکتبر 18 - ساعت 1:43
 
 

منابع مآخذ

زن در آئینه جمال و جلال - آیت الله عبد الله جوادی آملی

سایت حوزه نت

سایت آوینی

سایت ویکی شیعه

سایت اندیشه قم